2014-12-19

AHMren alegazioak Barrutien Araudiari

AHM-ALTZAKO HISTORIA MINTEGIA elkarteak, G-20477519 erregistro zenbakia duena eta egoitza soziala ALTZAko Lau Haizeta, 21-3.ezk. helbidean, Donostiako udalbatzak joan den urriaren 30ean Barrutien Organo Araudiari emandako hasierako oniritziari dagokionez, alegazioak aurkezten ditu jarritako epearen barnean:

1.- Ekialde Barrutiari dagozkion izena eta lurraldearen gainean, Barrutien Organo Araudiak Donostiako Udalak Altzaren anexio aktan hartu zituen konpromisoak aintzat hartu behar dituela, 4. eta 5. ataletan zehaztuta dagoena hain zuzen ere, non Altzako udalerriaren lurraldearen osotasunari eta hura administratzeko Barruti bat sortzearen inguruan hitz egiten duen, eta, ondorioz, barrutiaren izendatzea Altza izena jaso beharko luke eta jatorrizko udal eremua hartu beharko luke bere baitan.

Alegaciones de AHM al Reglamento de Distritos

AHM-ALTZAKO HISTORIA MINTEGIA, con número de registro G-20477519, y domicilio social en la calle Lau Haizeta, 21-3.ezk. de ALTZA, en relación con el acuerdo en Pleno de la aprobación inicial del Reglamento Orgánico de los Distritos en el Ayuntamiento de Donostia, de fecha 30 de octubre de 2014, presenta alegaciones en el periodo de exposición pública:

1ª.-  Que en lo que al territorio y denominación que debe abarcar el Distrito Este (Altza) se refiere, el Reglamento tiene que responder a los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de San Sebastián en el acta de anexión, en sus puntos 4º y 5º, referidos al respeto de la integridad territorial del municipio altzatarra y a la creación de un Distrito municipal para su administración. En consecuencia, el nombre del distrito debería recoger el nombre de Altza y abarcar todo el antiguo término municipal.

2014-12-04

Barrutien Araudia eta alegazioak aurkezteko epea / Reglamento de los Distritos y periodo de alegaciones

Azaroaren 11n argitaratu da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean Barrutien Organo Araudiaren Hasierako Onespena (udalaren web orrian soilik gaztelaniaz aurkitu dugu) eta, hortaz, alegazioak aurkezteko epea abenduaren 17ra arte luzatuko da.
===
El 11 de noviembre pasado ha sido publicada en el Boletín Oficial de Gipuzkoa la Aprobación Inicial del Reglamento Orgánico de los Distritos, cuyo periodo de alegaciones finalizará el próximo 17 de diciembre.

2014-11-05

AHMren jarrera Barrutiaren inguruan

Dakizuenez, 2011. urtetik hona gure elkartea buru-belarri aritu da 2005. urtean bide bazterrean geratu zen Altzarentzako barruti baten eskaera berpiztearen alde.

Barrutiaren formulak dituen mugaz jabeturik, horrelako erakunde politiko-administratibo baten sorrera, gure ustez, altzatarrentzat garrantzitsuak diren hainbat eta hainbat gai modu parte hartzaile eta deszentralizatu batez bideratzeko aukera bat izan zitekeen, une honetan existitzen ez dena.

Postura de AHM sobre el Distrito (30-10-2014)

Como bien sabéis, desde 2011 nuestra asociación se ha implicado en reactivar la demanda de un distrito para Altza que se vio frustrada en 2005.

Cuando empezamos, lo hicimos convencidos de que la creación de un ente político-administrativo como el distrito -con todas sus imperfecciones-, podría ayudar a encauzar de una forma más participativa y descentralizada que la actual la resolución de cuestiones de todo tipo que nos conciernen a los altzatarras.

2014-05-29

Prentsaurrekoa (2014-05-28)

Altzan bizi den pertsona oro jabetuko zen dagoeneko Altza leku berezia dela; Donostiako beste zonaldeekin alderatuz gero, izate zeharo desberdinekoa dugula. Izan ere, historiaz beteriko herri hau, aurreko mendean jasandako hirigintza masibo eta birmoldaketa prozesu larriaren ondorioz, egoera sozio-ekonomiko benetan zaila eta korapilatsua pairatzera behartua aurkitzen da. Horrek guztiak, arrazoi historikoak alde batera utzi gabe, altzatarrok izaera propio bat garatzea bultzatu du; baita geure herria hobetzeko beharra sentitzea ere.

2011. urtean, bide horretan lehen atea suposa zezakeen akordioa eman zen Donostiako udalbatzan: Altzan barruti bat sortzearen inguruan batzorde bat eratzeko erabakia hartu zen. Horrela, Altzan hamahiru elkarteren babesarekin lan talde bat osatu genuen Udal Batzordearen paraleloan, eta 2013. urtean idatzi bat erregistratu genuen Udalak egiazko prozesu parte hartzaile eta deszentralizatzaile bat ahalbideratu zezala eskatuz. Lan taldeak barrutiaren sorrerari atxikitariko helburuak honako hauek izan ziren:

1. Hiritarren egiazko parte hartzea ahalbideratzeko, hiritarren eta udal-ordezkarien arteko komunikazioa erraztuz eta auzokideen arteko kohesio soziala indartuz.
2. Hiria eta erabakitzeko guneak deszentralizatzeko, batez ere barrutiari dagokion arloetan, hiriko aurrekontuak eta proiektuak egiteko garaian.
3. Barrutiko auzoen arteko giltzadura osatzeko, eta, ahal den neurrian, Donostiako auzoekin eta beste udalerriko auzo mugakideekin ere bai.
4. Udal departamentuen arteko koordinazioa eta elkar-lana errazteko, barrutiari lotutako gaietan.

Helburu horiek oinarri hartuta eratu den idazki baten bitartez, hainbat elkarte eta norbanako gehiagoren atxikimendua lortu da. Barrutiaren gaia jorratzeko eratutako udal-batzordeak ordea, ez du aurrerapausorik eman. Pasibotasun hau salatuz, Donostiako udalari erabakiak hartzen has dadin eskatzeko aprobetxatzen ditugu lerro hauek.

Hala ere, altzatarrok ez gara udalari begira itxoitearekin konformatuko. Batik bat hedabideetatik udal-alderdi bakoitzaren barrutirako proposamenak ezagutu ahal izan ditugu. Proposamen horiek baina, oso urrun gelditzen dira hemengo biztanleok Altzarako nahi dugun barruti ideiatik, baita bizi dugun errealitatetik ere. Horregatik, Altzak zer nahi duen badakielako eta udaletxetik jasotako proiektu hutsalak gustuko ez ditugulako, lan talde iraunkor bat eratzea erabaki dugu, Altzatik eta Altzarentzat izango den barruti-proposamena aurkezteko asmoz. Diseinu horren oinarriak zeintzuk diren argi dugu:

1. Barrutiaren izena Altza izango da.
2. Barrutia sortzearen oinarrian, ordenantzan, era antidemokratikoan gauzatutako anexioaren eta zio historikoen aitortza.
3. Lurraldetasunari dagokionez, abiapuntua Altza historikoaren eremuan oinarrituko da (hau baita egun dugun erreferente bakarra).
4. Barrutiari pisuzko eskumenen transferitzea; hau da, barrutiaren eraginkortasuna benetako izango da.

Amaitzeko, herritarron desinformazioaz kezkatuta gaudelarik, barrutiaren eratze-prozesuaren inguruko sozializazio kanpaina bat martxan jarriko dugula aurreratzen dugu. Horretarako, eztabaida-mahai, triptiko, hitzaldi eta esku-orrien moduko baliabideak erabiliko ditugu; denon artean, Altzaren errealitatea hobetzeko bidean lehen urratsa emango dugularik.

2014-04-08

Altza-Ekialde Barrutia

Orain dela bederatzi urte, 2005. urtean, elkarte talde batek hiriko ekialdean barruti bat eratzeko aldarrikapena egin genuen, baina orduko udalak bidea itxi egin zion erabat proposamenari.

Gaur egun garai horretan bezala pentsatzen dugu: Ekialdeko auzoek, historia bera partekatzeaz gain, hiri barruan berezko nortasuna duen gizarte-eremu bat osatzen dute, elkarbizitzan eta asoziazionismoan eredugarri.

Distrito Altza-Este

Ya en 2005 un conjunto de asociaciones reivindicamos la creación de un distrito en la zona Este de la ciudad, propuesta que fue rechazada en aquel momento por el ayuntamiento.

Entonces, como ahora, entendíamos que esta zona, además de contar con un pasado compartido, en la actualidad conforma un espacio social que es modelo de convivencia y dinamismo asociativo con personalidad propia dentro de la ciudad.